Program

08:00 – 09:00 REGISTRACE

09:00 – 09:30 AHR REPORT

Z aktuálního dění.
Václav Stárek, Klára Stárek Zachariášová

09:30 – 10:00 JAK SE PŘIPRAVIT NA NÁVRAT ONLINE
BYZNYSU V SEZÓNĚ 2021/2022

Jaké nástroje a služby můžete v této oblasti efektivně využít.
Jaromír Pažout, Bookassist

10:00 – 10:30 OPTIMALIZACE DIGITÁLNÍHO MARKETINGU
A JEHO KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ

Aktuální vývoj rezervací, webová optimalizace
a další doporučení.
Roman Dvořák, Jana Fefrčíková, Petra Janošková, D-EDGE

10:30 – 11:15 CO MŮŽETE VYUŽÍT OD NAŠICH PARTNERŮ

Václav Stárek

11:15 – 12:00 COFFEE BREAK

12:00 – 12:30 JAK SPOKOJENĚ PROPLOUT ROKEM 2021

Zhodnocení dopadů pandemie na gastronomii a její restart.
Marcela Šimková, Data Servis - informace s.r.o.

12:30 – 13:00 REVENUE V POSTCOVIDOVÉ DOBĚ

Situace na trhu a cenová politika.
Roman Slezáček, Four Seasons Hotel Prague

13:00 – 13:30 BEZPEČNÝ PROVOZ V RESTAURACÍCH

Hygiena stravovacích provozů – nová rizika, nový úhel pohledu.
Tomáš Čapek, UniConsulting

13:30 – 14:10 PROPAGACE ČESKÉ REPUBLIKY DOMA
I V ZAHRANIČÍ

Katarína Štafenová, vedoucí oddělení produktového managementu a regionální spolupráce
představí marketingové aktivity na propagaci Česka doma i v zahraničí.
Katarína Štafenová, CzechTourism

14:10 – 14:15 ZÁVĚR, TOMBOLA

14:15 OBĚD