Program


PROGRAM ROADSHOW AHR ČR 2022

KARLOVY VARY

08:00 – 09:00 REGISTRACE

09:00 – 09:45 AHR REPORT

Z aktuálního dění.

Václav Stárek, Klára Stárek Zachariášová

09:45 – 10:15 ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

 Aktuality a právní předpisy v oblasti zaměstnávání občanů z Ukrajiny a třetích zemí.

Tomáš Zelený, Hospodářská komora ČR

10:15 – 11:30 CO MŮŽETE VYUŽÍT OD NAŠICH PARTNERŮ

Václav Stárek

11:30 – 12:15 COFFEE BREAK

12:15 – 12:45 STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A SITUAČNÍ ANALÝZA PRO LÁZEŇSKÁ ZAŘÍZENÍ

Jak čelit turbuletním změnám v této době za pomoci strategického plánování.

Dagmar Jakubíková, docentka na katedře marketingu VŠHE, a.s. Praha a ZČU v Plzni, FEK

12:45 – 13:15 JAK ZÍSKAT CO NEJVÍCE Z ONLINE BYZNYSU V ROCE 2022

  Co dělat pro maximální využití potenciálu online prodeje? Aktuální data a srovnání poptávky českého a evropského trhu.

Jaromír Pažout, Bookassist

13:15 – 13:45 JAK ZNOVU NAPNOUT PLACHTY V HORECA

 Informace z monitoringu HoReCa v roce 2021 – vývoj tržeb, návštěvnosti a cen.

Marcela Šimková, Data Servis – informace s.r.o.

13:45 ZÁVĚR

OBĚD