Přednášející

VÁCLAV STÁREK

PREZIDENT AHR ČR

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.

KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ AHR ČR

Svou profesní dráhu spojila s významnými hotelovými společnostmi v České republice a UAE. V průběhu téměř 10-ti let v hotelnictví pracovala na různých pozicích převážně ubytovacího úseku. V roce 2009 nastoupila do Asociace hotelů a restaurací České republiky, kde v současné době vykonává funkci Generálního sekretáře. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, své vzdělání doplnila i absolvováním jazykové akademie v Salamance.

JAROMÍR PAŽOUT

MARKET MANAGER BOOKASSIST CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

Jaromír patří mezi přední experty zaměřující se na optimalizaci online hotelové strategie a distribuce. Jako Market Manager Bookassist je zodpovědný za Sales & PR & Marketing pro Českou republiku a Slovensko. Dříve působil 10 let jako Operation Manager v Bookassist a spravoval se svým týmem přímou strategii pro více jak 300 hotelů. Jaromír pracoval pro Mandarin Oriental Hotels, PricewaterhouseCoopers a další společnosti.

Roman Slezáček

Senior Director of Revenue Management Four Seasons Hotel Prague

Působí na pozici Senior Director of Revenue Management v mezinárodním hotelu v Praze, kde dále zastává regionální funkci kouče pro celý region EMEA. Roman v této roli působí už šestým rokem, přičemž v roce 2017 zde získal ocenění Revenue Management Hotel of the Year. K jeho velkým přednostem patří velmi přesné plánování a neustálé zvyšování podílu na trhu. Po dobu jeho kariéry ve Four Seasons dostal možnost vzdáleně řídit tři hotely v Londýně, kde pomáhal šest měsíců s řízením cenové strategie a s aplikací revenue managementu na místním trhu. Roman sbíral cenné zkušenosti ve také významných hotelích v řetězci Marriott v Praze a Mnichově, kde strávil přes 5 let v úseku Revenue Managementu. Dálkově vystudoval vysokou školu Newton College v Brně. V rámci dlouhodobé praxe se angažuje v rozvojisvého oboru, participuje zejména na vzdělávacích aktivitách FSV UK.

Roman Dvořák

Sales and Business Development Manager, D-EDGE

Jeho cesta začala v hotelnictví bakalářským studiem na Vysoké škole polytechnické v Jihlavě a následně pokračovala magisterským studiem na Vysoké škole obchodní v Praze. Pracovní zkušenosti získal v pražském 5* hotelu, kde dohromady působil více než 4 roky na pozicích IT Assistant, Sales Coordinator a Conference & Events Executive. V roce 2019 přijal novou výzvu a stal se Sales and Business Development Manager ve společnosti D-EDGE.

MARCELA ŠIMKOVÁ

EXECUTIVE DIRECTOR DATA SERVIS – INFORMACE S.R.O.

Dlouhodobě se zabývá výzkumy trendů v segmentu HoReCa a snaží se zlepšit svět gastronomie prostřednictvím inspirativních a užitečných informací, které pomáhají provozovatelům i dodavatelům. Aktuálně se věnuje problematice cirkulární ekonomiky a sleduje postoje, zkušenosti a rozhodování spotřebitelů v této oblasti. Je absolventkou marketingu na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a Dominican University Chicago.

Tomáš Čapek

Majitel společnosti UniConsulting

Absolvoval ČZU v Praze, kde i vyučoval. Na SZPI se podílel na konkrétních inspekcích i na řízení systému státní kontroly. Sbíral zkušenosti v zahraničí. Před 19 lety založil úspěšnou konzultačně poradenskou společnost UniConsulting s.r.o., která nachází řešení pro podnikatele v celém spektru potravinového řetězce včetně gastronomie. Dnes jako certifikovaný auditor, akreditovaný poradce MZe, hodnotitel projektů MPO, účastník vyjednávání za SOCR a AHR ČR na dozorových orgánech a ministerstvech má přístup k aktuálním informacím, které předává ve formě doporučení svým klientům. Je majitelem společnosti UniConsulting.

Ing. Jan Herget Ph.D.

Ředitel agentury CzechTourism

Ředitel Ing. Jan Herget Ph.D. vystudoval mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pro VisitBritain působil v minulosti jako ředitel pražské pobočky, předtím pracoval jako PR ředitel/tiskový mluvčí pro vládní agenturu CzechTrade. Od září 2012 do června 2016 vykonával pozici ředitele odboru zahraničních zastoupení a online, v rámci CzechTourismu působil také na pozici ředitele Institutu turismu se zodpovědností za marketingové průzkumy a na pozici ředitele zahraničního zastoupení CzechTourism pro země Beneluxu. Od roku 2006 působí na katedře cestovního ruchu na Vysoké škole ekonomické, kde je zodpovědný za výuku předmětu Destinační marketing a management. Coby hostující profesor přednášel na univerzitě v Severním Coloradu v USA, na univerzitě v Lahti ve Finsku nebo na univerzitě ve Styeru v Rakousku. V soukromé sféře se pak specializuje zejména na marketingové a PR poradenství.

REVENUE V POST COVIDOVÉ DOBĚ

Podíl na trhu v Česke republice (YTD výsledky z STR), cenová válka na trhu a její vliv na destinaci, vytváření zážitku pro hosty a komunikace, co říkají naši online partneři Expedia a Booking.com, storno podmínky a jejich flexibilita.

OPTIMALIZACE DIGITÁLNÍHO MARKETINGU A JEHO KLÍČOVÝCH UKAZATELŮ

Aktuální vývoj rezervací, digitální marketing, optimalizace a doporučení, webová optimalizace.

JAK SPOKOJENĚ PROPLOUT ROKEM 2021

Zhodnocení dopadů pandemie na gastronomii a její restart.

Kolik tržeb vzal Covid gastronomii 2020-2021 a jaké změny přinesl. Jak pomohla online komunikace podnikům v době uzavřeného trhu.

Jak se změnilo chování hostůa co považují za nejdůležitější při výběru podniku.

Jak se promítlo zdražení a jak hosté vnímají ceny vs kvalitu po otevření trhu.

Jak být odlišný, zajímavý a poutavý podnik pro hosty v online reklamě.

BEZPEČNÝ PROVOZ V RESTAURACÍCH

Pohled na hygienu stravovacích provozů se v době pandemie proměnil. Základní principy chápané jako hygienická bezpečnost provozu a hostů jsou stále velmi podobné. Změna je v úhlu pohledu a nových rizicích, které jsme dříve neřešili. Kde je těžiště základních změn? Jak využít a doplnit vaše stávající systémy o nové požadavky a parametry? Shrneme bezpečnopstní rizika v provozu krok za krokem. Vaši hosté čekají, že je ubezpečíte o svém zájmu o jejich bezpečí. Bezpečnost vaší činnosti v provozu se týká i zákonných požadavků z nové legislativy. Jde o novelu zákona 110/1997 č. 174/2021, zákon o odpadech 541/2020 a novelu zákona o obalových odpadech 477/2001 z ledna tohoto roku. Bude zmíněn souhrn hlavních změn, které je potřeba nastavit po rozjetí provozu v nové situaci.

PROPAGACE ČESKÉ REPUBLIKY DOMA I V ZAHRANIČÍ -DISKUZNÍ PANEL

Jan Herget, ředitel vládní agentury CzechTourism představí marketingový plán na propagaci Česka doma i v zahraničí.

Soustředí se na aktivity v Polsku, na Slovensku a v Rakousku. Na konkrétních příkladech ukáže fungování destinační pyramidy a spolupráci s krajskou centrálou cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji.

JAK SE PŘIPRAVIT NA NÁVRAT ONLINE BYZNYSU V SEZÓNĚ 2021/2022!

Víte, že za poslední rok se váš zákazník více přesunul online a očekává tento standard i od vás? Jste připraveni konkurovat v tomto novém online prostředí a oslovit tak vaše potenciální klienty? Doporučíme vám, jak se připravit a jaké nástroje a služby můžete efektivně využít.

PREZENTACE PARTNERŮ

Netradiční prezentace partnerů akcí AHR ČR, za kterými si stojíme a kterých si velmi vážíme. Je to i jejich zásluha, že pro Vás můžeme pořádat nejrůznější akce.