Přednášející

zpět

Klára Stárek Zachariášová

Generální sekretář AHR ČR

Svou profesní dráhu spojila s významnými hotelovými společnostmi v České republice a UAE. V průběhu téměř 10-ti let v hotelnictví pracovala na různých pozicích převážně ubytovacího úseku. V roce 2009 nastoupila do Asociace hotelů a restaurací České republiky, kde v současné době vykonává funkci Generálního sekretáře. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, své vzdělání doplnila i absolvováním jazykové akademie v Salamance.

Libor Vávra

sládek Pivovary Staropramen

Sládkovské znalosti získané za téměř čtyři desítky let v Pivovarech Staropramen, doplněné zejména o zkušenosti z projektu Potrefené Husy, catering v O2 Aréně a První pivovarská škola Staropramen jsou pro mne zdrojem inspirace a nápadů na naší společné cestě – být partnerem našim zákazníkům při jejich podnikání.

Václav Stárek

Prezident AHR ČR

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.

Martin Holub

Advokát, Holub&David

Jako advokát se specializuje i na oblast právních předpisů souvisejících s provozem hotelů a restaurací, přičemž této části oboru práva se věnuje pro AHR ČR po dobu téměř 10-ti let. Snaží se pochopit, co vše se skrývá za jednou nocí strávenou v hotelu nebo obědem v restauraci. V oblasti své praxe zastupuje rovněž řadu zahraničních klientů, kteří se potýkají se stále přetrvávajícími specifiky českého práva, věnuje se i legislativním pracím.

Kateřina Zemanová

Advokátka, Holub&David

Advokátka v advokátní kanceláři Holub&David, advokátní kancelář s.r.o. Ve své praxi se věnuje poskytování komplexního právního poradenství právnickým i fyzickým osobám zejména v oblasti soukromého práva. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Marcela Šímková

Executive Director, Data Servis

Výzkumem trhu se zabývá již od 1993. Dlouhodobě se specializuje se na výzkumy trendů v segmentu HoReCa a na měření Zákaznické zkušenosti a loajality. Zkušenosti získala ve výzkumných projektech v zemích střední Evropy. Je absolventkou Ekonomické fakulty VŠB katedry marketingu a obchodu v Ostravě. Studiu MBA se věnovala na Dominican University Chicago.

Marcela Bělovská

Business Development Director Czech Republic, Slovakia and Poland for MeetingPackage.com

Marcela Bělovská má 20 let zkušeností v oblasti cestovního ruchu. Nejvíce ji definovalo své působení v roli ředitelky cestovní kanceláře v New Yorku, kde působila 12 let. Nyní Marcela více jak rok zastupuje v České republice MeetingPackage.com, který na náš trh přináší unikátní technologii v oblasti meetings & events, která mění, jak lidi prodávají a rezervují konferenční prostory.

Mohamad Dib

Business Development Manager

Mohamad pracuje již čtvrtým rokem pro společnost Bookassist jako Business Development Manager. V rámci svého portfolia se stará kromě pražských hotelů i o hotelový trh v oblasti Dubaje a Kataru. Předtím pracoval jako obchodní ředitel pro mezinárodní hotelové společnosti na Blízkém východě. Vystudoval hotelový management v Damašku. V roce 2015 ukončil studium na Cornell University se zaměřením na hotelový management a revenue management.

Jaroslav Tibitanzl

Director of Sales and Marketing

Profesionál v oboru hotelnictví a revenue. Vystudoval Vysokou hotelovou školu zakončenou červeným diplomem v oboru Hotelnictví a Management. Pracoval jako Front Office Manager v hotelu Sax. Poté jako ředitel hotelu Sax a U zlaté studně pod Pražským Hradem a jako finanční ředitel hotelu Aria. Dnes zastává funkci Director of Sales and Marketing ve společnosti Bookassist. K jeho specializacím dále patří také e-commerce, distribution, pricing a social media. Je jeden z největších odborníků v oblasti e-commerce.
Anotace
PREZENTACE: GDPR pro hotely a restaurace

Co je osobní údaj a jaký je účel jejich zpracování včetně souhlasu subjektu údajů? Jaký je postup hotelů a restaurací před nabytím účinnosti nového nařízení? Jak adaptovat své zařízení na nová pravidla z pohledu vztahu s hostem, obchodním partnerem, zaměstnancem? Co vše bude muset hotel a restaurace plnit od 25.5.2018? Jaká práva hostů bude nutno respektovat? Je hotel správcem či zpracovatelem? Stále je více otázek než odpovědí, příspěvek vychází z dosavadních informací, které jsou dostupné a vykládají tento evropský předpis.
PREZENTACE: OZNAMOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ CIZINCŮ UBYTOVATELI

Informace k oznamování ubytování cizinců ubytovateli podle § 99 až 102 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvky a diskuzní panel se zástupci Státního úřadu inspekce práce a Ředitelství služby cizinecké policiePREZENTACE: ZÁKONNÉ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ

Jak se bezpečně pohybovat na trhu práce při využívání zahraničních pracovníků? Změnilo se něco od vstupu do Evropské unie? Jak přistupují kontrolní orgány k zaměstnavatelům v této době, kdy na trhu je velmi málo volných pracovníků? I na tyto otázky dnes řada hotelů hledá odpovědi. Příspěvek má za cíl umožnit hotelům postupovat v souladu s aktuální legislativou.
PREZENTACE: CO STOJÍ ZA ÚSPĚCHEM RESTAURACÍ?

Vývoj návštěvnosti v on trade a co stojí za úspěchem podniků, které měly loni vyšší návštěvnost než čekali. Preference a požadavky hostů (hlavní segmenty hostů) – hlavní příležitostí k návštěvám podniků – podle čeho si hosté vybírají podniky a co sledují. Jak životní styl a hodnoty nastupujících hostů Generace Y & Mileniálové ovlivní vývoj v on trade. Jaký vliv má obsluha na útratu hostů a jejich loajalitu.
Prezentace partnerů
Netradiční prezentace partnerů akcí AHR ČR, za kterými si stojíme a kterých si velmi vážíme. Je to i jejich zásluha, že pro Vás můžeme pořádat nejrůznější akce.

TRENDY V POHOSTINSTVÍ

Nové koncepty v pohostinství a jejich úspěšný provoz.
Pivovary Staropramen jsou lídrem v realizaci originálních značkových pivovarských gastronomických konceptů, jako jsou Potrefená Husa, Naše hospoda a Branický Výčep. Cenné know-how společnosti nespočívá pouze v gastronomickém zážitku, ale i ve schopnosti efektivně reagovat na měnící se trh.

Prezentace: Revenue Management - Overbooking a jeho využití

Nový přístup k overbookingu v moderním pojetí revenue managementu
Řízený overbooking může být velmi efektivním nástrojem při dosahování finančních cílů hotelu. V rámci naší prezentace na téma Revenue Management si ukážeme, jak pracovat s overbookingem, mít kontrolu nad obsazeností a využívat tuto strategii k maximalizaci příjmů. Tato přednáška se zabývá tím, jak můžete rozvíjet svůj přístup k overbookingu. Dále se dozvíte, jak definovat forecasting na stornované rezervace a v poslední části si ukážeme metodu, jak spočítat ideální míru overbookingu na budoucí období.

Kontrola nelegální práce prováděná orgány inspekce práce

V první části bude přednáška zaměřena na vymezení právního rámce kontrol nelegálního zaměstnávání v návaznosti na věcnou působnost orgánů inspekce práce a vysvětlení základních pojmů, jako jsou umožnění výkonu a výkon nelegální práce, nebo závislá práce.

V další části bude popsán samotný výkon kontroly inspekce nelegálního zaměstnávání na konkrétních pracovištích se zaměřením zejména na ubytovací zařízení, postup a oprávnění inspektorů při kontrole a dále problematika zaměstnávání cizinců ze třetích zemí v ČR a spolupráce s jinými kontrolními orgány.

Trendy, technologie a inovace v oblasti Meetings & Events

Online rezervace versus tradiční RFP. Jaká jsou očekávání nás a našich klientů při rezervování konferenčních prostorů online? Klíčové poznatky o tom, co vaši korporátní klienti chtějí a jak by měl dodavatel odpovědět na jejich volání po změně v oblasti rezervování konferenčních prostorů a služeb s nimi spojených.