Přednášející

zpět

Klára Stárek Zachariášová

Generální sekretář AHR ČR

Svou profesní dráhu spojila s významnými hotelovými společnostmi v České republice a UAE. V průběhu téměř 10-ti let v hotelnictví pracovala na různých pozicích převážně ubytovacího úseku. V roce 2009 nastoupila do Asociace hotelů a restaurací České republiky, kde v současné době vykonává funkci Generálního sekretáře. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, své vzdělání doplnila i absolvováním jazykové akademie v Salamance.

Václav Stárek

Prezident AHR ČR

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.

Libor Vávra

sládek Pivovary Staropramen

Sládkovské znalosti získané za téměř čtyři desítky let v Pivovarech Staropramen, doplněné zejména o zkušenosti z projektu Potrefené Husy, catering v O2 Aréně a První pivovarská škola Staropramen jsou pro mne zdrojem inspirace a nápadů na naší společné cestě – být partnerem našim zákazníkům při jejich podnikání.

Tomáš Čapek

majitel společnosti UniConsulting

Absolvoval ČZU v Praze, kde i vyučoval. Na SZPI se podílel na konkrétních inspekcích i na řízení systému státní kontroly. Sbíral zkušenosti v zahraničí. Před více než 20 lety založil úspěšnou konzultačně poradenskou společnost UniConsulting s.r.o., která nachází řešení pro podnikatele v celém spektru potravinového řetězce včetně gastronomie. Dnes jako certifikovaný auditor, akreditovaný poradce MZe, hodnotil projektů MPO, účastníků vyjednávání za SOCR a AHR na dozorových orgánech a ministerstvech má přístup k aktuálním informacím, které předává ve formě doporučení svým klientům.

Martin Holub

Advokát, Holub&David

Jako advokát se specializuje i na oblast právních předpisů souvisejících s provozem hotelů a restaurací, přičemž této části oboru práva se věnuje pro AHR ČR po dobu téměř 10-ti let. Snaží se pochopit, co vše se skrývá za jednou nocí strávenou v hotelu nebo obědem v restauraci. V oblasti své praxe zastupuje rovněž řadu zahraničních klientů, kteří se potýkají se stále přetrvávajícími specifiky českého práva, věnuje se i legislativním pracím.

Kateřina Zemanová

Advokátka, Holub&David

Advokátka v advokátní kanceláři Holub&David, advokátní kancelář s.r.o. Ve své praxi se věnuje poskytování komplexního právního poradenství právnickým i fyzickým osobám zejména v oblasti soukromého práva. Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jaromír Pažout

Market Manager Bookassist Czech Republic & Slovakia

Je jedním z předních expertů pro hotelovou online strategii & optimalizaci distribuce. Jaromír studoval na Západočeské univerzitě v Plzni a dále na VŠH v Praze. Pracoval v PriceWaterhouseCoopers a Mandarin Oriental Prague. Ředitelem Bookassist je od roku 2008, kde pomáhá se svým týmem s přímou online strategií pro více jak 300 hotelů. Bookassist obdržel řadu ocenění v online prodeji a marketingu včetně technologických inovací.

Jindřich Pokora

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně (MZLU). Od roku 1993 je zaměstnancem Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Od roku působí 2010 jako ředitel Odboru kontroly laboratoří a certifikace.

Kateřina Pavelková

Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze (VŠCHT). Od roku 2000 působí na ústředním inspektorátu Státní zemědělské a potravinářská inspekce, kde pracuje jako vedoucí oddělení metodiky. Zajišťuje agendu dozoru v zařízeních společného stravování.
Anotace
NA CO SE ZAMĚŘUJÍ KONTROLNÍ ORGÁNY - SZPI
Zaměřeno na provozy společného stravování – nejčastější nedostatky při kontrolách SZPI. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) vykonává dozor v provozovnách společného stravování od 1.1.2015, kdy byly kompetence SZPI v rámci novely zákona o potravinách rozšířeny i na segment stravovacích služeb. Setkání s provozovateli stravovacích zařízení organizované AHR ČR vnímá SZPI jako vhodnou příležitost sdílet dosavadní poznatky a zkušenosti z kontrol v provozovnách společného stravování a upozornit na některé přetrvávající problémy s dodržování požadavků potravinového práva v segmentu stravovacích služeb. Příspěvek SZPI bude zaměřen zejména na nejčastější hygienické nedostatky zjišťované při kontrolách restauracích, provozoven rychlého občerstvení, cukrárnách, barech a ostatních zařízení společného stravování. Velmi důležitou oblastí kontrol SZPI z pohledu ochrany zájmů spotřebitele jsou i kontrolní akce zaměřené na klamání a falšování potravin. Upozorníme vás na některá frekventovaná zjištění, kdy jsou spotřebiteli poskytovány zavádějících informace zejména s ohledem na suroviny použité při přípravě pokrmů. Prezentace SZPI se bude věnovat i výsledkům kontroly fritovacích olejů a aktuální otázce povinnosti uplatňovat preventivní opatření ke snížení obsahu akrylamidu při přípravě smažených pokrmů z brambor vyplývající z nařízení (EU) č. 2017/2158.
Jsou pokrmy bezpečnostním rizikem?
Problémy při kontrolách a kauzy z poslední doby jsou důkazem mnohdy zbytečných chyb ve stravovacím provozu, které mohou mít pro zodpovědnou společnost mnohdy fatální následky. Nové legislativní povinnosti z hlediska sledovatelnosti, původů surovin, označování v průběhu celého výrobního procesu, falšování, dokladování provozních procesů, školení a realizace znalostí pracovníků v praxi, nejsou stále na požadované úrovni. Větší tlak a jiný způsob prověřování způsobený zapojením dalších dozorových orgánů (SZPI a SVS) situaci provozovatele nadále komplikuje. Současně s novými dozorovými orgány přichází i řádově vyšší postihy. Nezapomínejme také, že mnoho provozovatelů gastronomických služeb jsou i prodejci a výrobci potravin. V těchto oblastech jsou změny povinností ještě citelnější. Jaká řešení nových povinností jsou nejschůdnější. Jaký přístup ke kontrole mají nové dozorové orgány a jak zajistit a obhájit bezpečnost svého provozu. Aktuální stav kontrol a jejich požadavky. Konkrétní odpovědi na problémy účastníků.

Prezentace partnerů
Netradiční prezentace partnerů akcí AHR ČR, za kterými si stojíme a kterých si velmi vážíme. Je to i jejich zásluha, že pro Vás můžeme pořádat nejrůznější akce.

Jak cílit správně reklamy a generovat rezervace – Google Adwords & Metasearch
Efektivní a úspěšná strategie Digital Marketing & MetaSearch pro váš hotel je klíčem k úspěchu v online prostředí v roce 2019! Doporučíme vám jak spravovat Google Adwords kampaně, na co se opravdu zaměřit a co je klíčové. Jak dosáhnout vyšší efektivity na MetaSearch a generovat rezervace přes Trivago, TripAdvisor, Google Ads, Kayak, Skyscanner a Wego. Ukážeme si úspěšné příklady z praxe a zajímavé statistiky z hotelového prostředí.
DŮVODY, NÁSLEDKY, PREVENCE POŽÁRŮ, VAŠE RIZIKA A ODPOVĚDNOST
Prezentace je zaměřena v úvodu na představení základních principů požární bezpečnosti staveb se zaměřením na stavby hotelů, pokračovat budeme přehledem povinností, které jsou kladeny na provozovatele činností v hotelích s představením opakujících se závad, které hasiči zjišťují při požárních kontrolách. Informace ze zjišťování příčin vzniku požárů nám pak ukáží, jak je požár nebezpečný a jak spolu souvisí řádné plnění povinností při provozování hotelů.
AHR report
Prezentace vám přináší aktuální informace o tom, co je nového v našem oboru, čím se zabývá momentálně asociace. Dozvíte se o vývoji novely zákona o EET a DPH, místních poplatcích a na co se máte připravit v následujícím roce. Vysvětlíme vám, co se připravuje v oblasti potravinového práva, co se chystá v evropské legislativě a jak můžete využít některé projekty AHR ČR ve svůj prospěch. Dotkneme se také aktuální situace na trhu práce a jak získat a motivovat zaměstnance, jaké kurzy vám můžeme nabídnout v rámci vzdělávání pracovníků a jak je lze financovat. Pomůžeme vám s výhodným řešením autorských poplatků. Předáme vám aktuální údaje o vývoji trhu a budete mít samozřejmě prostor se na cokoli z oboru zeptat přímo během prezentace.
JAK MŮŽE HOTEL KOMBINOVAT SLUŽBY DO BALÍČKŮ
V přednášce se seznámíte s aktuální právní úpravou zabývající se kombinací cestovních služeb v pobytových balíčcích nabízených hotely. Upozorníme na současné problémy vyplývající z této právní úpravy, a to zejména na problematiku posuzování pobytových (wellness) balíčků jako zájezdů, k jejichž nabízení potřebuje podnikatel koncesi pro provoz cestovní kanceláře. Dále Vás seznámíme s konkrétními stanovisky některých státních orgánů k dané problematice.