Přednášející

VÁCLAV STÁREK

PREZIDENT AHR ČR

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.

KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ AHR ČR

Svou profesní dráhu spojila s významnými hotelovými společnostmi v České republice a UAE. V průběhu téměř 10-ti let v hotelnictví pracovala na různých pozicích převážně ubytovacího úseku. V roce 2009 nastoupila do Asociace hotelů a restaurací České republiky, kde v současné době vykonává funkci Generálního sekretáře. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, své vzdělání doplnila i absolvováním jazykové akademie v Salamance.

JAROMÍR PAŽOUT

MARKET MANAGER BOOKASSIST CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA

Jaromír patří mezi přední experty zaměřující se na optimalizaci online hotelové strategie a distribuce. Jako Market Manager Bookassist je zodpovědný za Sales & PR & Marketing pro Českou republiku a Slovensko. Dříve působil 10 let jako Operation Manager v Bookassist a spravoval se svým týmem přímou strategii pro více jak 300 hotelů. Jaromír pracoval pro Mandarin Oriental Hotels, PricewaterhouseCoopers a další společnosti.

MARCELA ŠIMKOVÁ

EXECUTIVE DIRECTOR DATA SERVIS – INFORMACE S.R.O.

Dlouhodobě se zabývá výzkumy trendů v segmentu HoReCa a snaží se zlepšit svět gastronomie inspirativními a užitečnými informacemi, které pomáhají provozovatelům i dodavatelům. Aktuálně se věnuje průzkumům na téma Cirkulární ekonomika v gastronomii, Vize a trendy hospitality, Zákaznická zkušenost a loajalita, Emoce značky v komunikaci, Indexu štěstí aj. Je absolventkou marketingu na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a manažerského studia na Dominican University Chicago v USA.

Tomáš Zelený

Ředitel Odboru usnadňování obchodu a služeb - Hospodářská komora ČR

Magisterský titul získal studiem Sociologie – andragogika a Profilace – personální management na filozofické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.  Po studiích začínal jako lektor v České podnikatelské pojišťovně, později působil jako vedoucí oddělení školství na magistrátu města Pardubic. V roce 2014 se ujal práce v Hospodářské komoře České republiky, kde pracoval na pozici analytika ve vzdělávání, projektového manažera a následně se vypracoval na vedoucího oddělení služeb pro podnikatele. Nyní je ředitelem odboru usnadňování obchodu a služeb.

DAGMAR JAKUBÍKOVÁ

Docentka na katedře marketingu a mediálních komunikací VŠHE, a.s. Praha a ZČU v Plzni, FEK

Specializuje se na problematiku strategického marketingu a marketingových aplikací, cestovního ruchu a lázeňství.Po ukončení vysokoškolského studia pracovala do roku 1990 v podnikové praxi. Poté působila na Ekonomické fakultě Západo­české univerzity v Plzni, se kterou nepřetržitě spolupracuje dodnes. V roce 2000 se vrátila do praxe na pozici náměstka ředitele lázeňské akciové společnosti a přednášela na Vysoké škole ekonomické v Praze. Poté tři roky zastávala funkci prorektorky pro vědu a zahraniční vztahy na Vysoké škole hotelové v Praze. Dnes na Vysoké škole hotelové a ekonomické vyučuje marketingové předměty.Je autorkou učebních textů z oblasti cestovního ruchu, marketingu, marketingových aplikací, franchisingu, a odborných článků z již uvedených oblastí, a také z lázeňství, podnikové kultury a etiky, a spoluautorkou mnoha dalších.Mezi její poslední úspěšné publikace patří Marketing v cestovním ruchu; Strategický marketing; Lázeňství (spoluautoři ing. Petr Janeček, Ph.D. a ing. Eliška Vildová, Ph.D.), které vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. Absolvovala zahraniční stáže a přednášela na univerzitách v Evropě, v Asii, v USA a v Kanadě. Získala odbornou praxi v řízení změn v Kanadě.

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A SITUAČNÍ ANALÝZA PRO LÁZEŇSKÉ ZAŘÍZENÍ

Poslední období našeho života a také podnikání je obdobím turbulentních změn ve všech oblastech prostředí, které nás obklopuje. Podnikání v oblasti cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství je těmito změnami silně ohroženo. Jak bychom na tyto změny měli reagovat, abychom snížili dopad ohrožení na nejnižší možnou míru a případně identifikovali příležitosti, které bychom mohli využít? V tomto příspěvku se bude Doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D. zabývat potřebou strategického řízení firem a zejména jeho důležitou částí, kterou je strategické plánování, jehož nedílnou součástí je vypracování situační analýzy, nebo marketingového auditu. V rámci situační analýzy je potřebné věnovat pozornost vnějšímu prostředí, které nás obklopuje a jsme jeho nedílnou součástí a také samotnému vnitřnímu prostředí, které si ve firmě sami vytváříme. Je na každém z nás, jak se na budoucnost připravíme.

JAK ZÍSKAT CO NEJVÍCE Z ONLINE BYZNYSU V ROCE 2022

Chování a očekávání hostů za poslední 2 roky se změnilo. Co můžete udělat nyní, abyste získali maximum z potenciálu online prodeje? Jaká jsou aktuální data a srovnání poptávky českého a evropského trhu? To Vám prozradí náš odborník na slovo vzaté Jaromír Pažout.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

Budeme se věnovat problematice, jak může být HK ČR nápomocna firmám v rámci zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU a jakými právními předpisy je třeba se v rámci zaměstnávání zahraničních zaměstnanců řídit v ČR. Následně po výčtu všech vládních programů pro zajištění zahraničích pracovníků se explicitně budeme věnovat Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen PKZ), kde HK ČR od roku 2016 plní roli GARANTA. Mimo jiné sdělíme, jaké jsou podmínky pro zařazení zaměstnavatele do PKZ, ale i kdy subjekt nemůžeme zařadit. Zmíníme několik zajímavých statistických údajů reflektující vývoj ekonomické migrace v posledních 5 letech. Závěrem prozradíme, jaký vliv měl na dovoz zahraničních pracovníků COVID 19 a nyní válečný konflikt na Ukrajině. V rámci přednášky se budeme snažit co nejvíce seznámit účastníky s novinkami v rámci zaměstnávání občanů Ukrajiny.

JAK ZNOVU NAPNOUT PLACHTY v HoReCa ?

Co stojí za úspěchem a jakou vizi má trh v 2022

Informace z monitoringu HoReCa v 2021 – vývoj tržeb, návštěvnosti a cen.

Co zaručuje spokojenost hostů a jejich „věrnost“. Jak se změnilo chování a preferencích hostů gastra za poslední 2 roky. Oblíbenost online objednávek a jaká je šance vrátit hosty k posezení v podnicích.

Jak jsou naplněná očekávání provozovatelů a s jakou vizi vstupují do dalšího roku. Příležitostí pro úspěch jsou i v nejisté době – příběhy podniků, které začaly nově nebo jinak.

AHR report

Seznámíme vás s aktuálním vývojem legislativy a s tématy, která pravděpodobně právě řešíte ve svých provozech. Představíme vám aktivity AHR ČR a podíváme se na stav cestovního ruchu optikou čísel. Dotkneme se problematiky zákona o cestovním ruchu, regulace sdíleného ubytování, autorských poplatků či výjimek z výběru poplatků z pobytu. Věnovat se budeme i informacím o kompenzacích a číslům souvisejícím s uprchlickou krizí a představíme vám nový systém nabídky a poptávky pracovních příležitostí pro občany z Ukrajiny. Informujeme vás, na co byste se měli v letošním roce zaměřit a jak vám v tom můžeme pomoci.

PREZENTACE PARTNERŮ

Netradiční prezentace partnerů akcí AHR ČR, za kterými si stojíme a kterých si velmi vážíme. Je to i jejich zásluha, že pro Vás můžeme pořádat nejrůznější akce.