Přednášející

VÁCLAV STÁREK

PREZIDENT AHR ČR

Absolvent SOU Ondříčkova v Praze, následně rakouský Institut of Tourism and Management, Vysoká škola hotelnictví a lázeňství a Vysoká škola finanční a správní – obor veřejná správa a finance. V roce 2006 se podílel na založení AHR ČR, kde působil jako generální sekretář, od roku 2010 je prezidentem této organizace. V roce 2008 získal ocenění Osobnost cestovního ruchu.

KLÁRA STÁREK ZACHARIÁŠOVÁ

GENERÁLNÍ SEKRETÁŘ AHR ČR

Svou profesní dráhu spojila s významnými hotelovými společnostmi v České republice a UAE. V průběhu téměř 10-ti let v hotelnictví pracovala na různých pozicích převážně ubytovacího úseku. V roce 2009 nastoupila do Asociace hotelů a restaurací České republiky, kde v současné době vykonává funkci Generálního sekretáře. Je absolventkou Vysoké školy obchodní v Praze, své vzdělání doplnila i absolvováním jazykové akademie v Salamance.

Petr Koudela

jednatel společnosti Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.

Petr Koudela vystudoval Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu Ostrava. V pracovní sféře měl příležitost vyzkoušet si, jaké to je být programovým šéfem rádia i co obnáší vést Dolní Vítkovice, industriální areál, jež za doby jeho více než desetiletého působení vykvetl do své současné podoby.  Právě teď si jako šéf krajské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism užívá inspiraci, příležitosti i výzvy, jichž je Moravskoslezský kraj v oblasti cestovního ruchu plný a podílí se na jeho rozvoji a zviditelňování.

NATÁLIE ŠITAVANCOVÁ

ŘEDITELKA ÚŘADU KRAJSKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Pod jejím vedením KHK MSK zrealizovala, rozvíjela a podpořila řadu akcí, projektů a aktivit, a to včetně mezinárodních. Působí také jako krajský exportní specialista a aktivně se podílí na činnosti mezinárodního projektu na podporu exportu Enterprise Europe Network. Podporuje vzájemnou komunikaci mezi členskými firmami včetně networkingových akcí pro členy KHK MSK. Aktivně se snaží zviditelňovat služby komory a výhody členství, podporovat firmy a podnikatele v jejich aktivitách.

Martin Košatka

Operations Manager Bookassist pro Českou a Slovenskou republiku

Ing. Martin Košatka, spravuje spolu se svým týmem portfolio více než 300 hotelů v České republice a na Slovensku a pomáhá tak klientům společnosti Bookassist optimalizovat jejich online distribuční strategii. Svou rozsáhlou praxi získal v mezinárodních hotelových společnostech, jako např. Starwood Hotels & Resorts a Accor Hotels, kdy vedl e-commerce pro východní Evropu a následně Rakousko z vídeňské centrály. Sám rovněž zakládal zastoupení jednoho z dřívějších OTA hráčů, společnost hotel.de.

MARCELA ŠIMKOVÁ

EXECUTIVE DIRECTOR DATA SERVIS – INFORMACE S.R.O.

Dlouhodobě se zabývá výzkumy trendů v segmentu HoReCa a snaží se zlepšit svět gastronomie inspirativními a užitečnými informacemi, které pomáhají provozovatelům i dodavatelům. Aktuálně se věnuje průzkumům na téma Cirkulární ekonomika v gastronomii, Vize a trendy hospitality, Zákaznická zkušenost a loajalita, Emoce značky v komunikaci, Indexu štěstí aj. Je absolventkou marketingu na Ekonomické fakultě VŠB v Ostravě a manažerského studia na Dominican University Chicago v USA.

DESTINAČNÍ MANAGEMENT REGIONU

Petr Koudela, dlouholetý ředitel Dolních Vítkovic, nyní jako představitel moravskoslezské centrály cestovního ruchu Moravian-Silesian Tourism popíše aplikaci nově přijaté strategie cestovního ruchu a současné aktivity krajské destinační společnosti, založené Moravskoslezským krajem. Společnost koordinuje destinační management a realizuje marketingové aktivity v České republice a zahraničí.  Jejím záměrem je posílit povědomí o turistickém regionu Severní Moravy a Slezska jako atraktivní dovolenkové, filmové a kongresové destinace.

JAK ZÍSKAT CO NEJVÍCE Z ONLINE BYZNYSU V ROCE 2022

Chování a očekávání hostů za poslední 2 roky se změnilo. Co můžete udělat nyní, abyste získali maximum z potenciálu online prodeje? Jaká jsou aktuální data a srovnání poptávky českého a evropského trhu? To Vám prozradí náš odborník na slovo vzaté Jaromír Pažout.

ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ

Budeme se věnovat problematice, jak může být HK ČR nápomocna firmám v rámci zaměstnávání zahraničních pracovníků ze zemí mimo EU a jakými právními předpisy je třeba se v rámci zaměstnávání zahraničních zaměstnanců řídit v ČR. Následně po výčtu všech vládních programů pro zajištění zahraničích pracovníků se explicitně budeme věnovat Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dále jen PKZ), kde HK ČR od roku 2016 plní roli GARANTA. Mimo jiné sdělíme, jaké jsou podmínky pro zařazení zaměstnavatele do PKZ, ale i kdy subjekt nemůžeme zařadit. Zmíníme několik zajímavých statistických údajů reflektující vývoj ekonomické migrace v posledních 5 letech. Závěrem prozradíme, jaký vliv měl na dovoz zahraničních pracovníků COVID 19 a nyní válečný konflikt na Ukrajině. V rámci přednášky se budeme snažit co nejvíce seznámit účastníky s novinkami v rámci zaměstnávání občanů Ukrajiny.

JAK ZNOVU NAPNOUT PLACHTY v HoReCa ?

Co stojí za úspěchem a jakou vizi má trh v 2022

Informace z monitoringu HoReCa v 2021 – vývoj tržeb, návštěvnosti a cen.

Co zaručuje spokojenost hostů a jejich „věrnost“. Jak se změnilo chování a preferencích hostů gastra za poslední 2 roky. Oblíbenost online objednávek a jaká je šance vrátit hosty k posezení v podnicích.

Jak jsou naplněná očekávání provozovatelů a s jakou vizi vstupují do dalšího roku. Příležitostí pro úspěch jsou i v nejisté době – příběhy podniků, které začaly nově nebo jinak.

AHR report

Seznámíme vás s aktuálním vývojem legislativy a s tématy, která pravděpodobně právě řešíte ve svých provozech. Představíme vám aktivity AHR ČR a podíváme se na stav cestovního ruchu optikou čísel. Dotkneme se problematiky zákona o cestovním ruchu, regulace sdíleného ubytování, autorských poplatků či výjimek z výběru poplatků z pobytu. Věnovat se budeme i informacím o kompenzacích a číslům souvisejícím s uprchlickou krizí a představíme vám nový systém nabídky a poptávky pracovních příležitostí pro občany z Ukrajiny. Informujeme vás, na co byste se měli v letošním roce zaměřit a jak vám v tom můžeme pomoci.

PREZENTACE PARTNERŮ

Netradiční prezentace partnerů akcí AHR ČR, za kterými si stojíme a kterých si velmi vážíme. Je to i jejich zásluha, že pro Vás můžeme pořádat nejrůznější akce.