Kontakt

AHR ČR

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s. Revoluční 762/13 110 00 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba:

Klára Stárek Zachariášová
+420 236 042 387 +420 774 345 454 zachariasova@ahrcr.cz
Návštěva naší Roadshow je pro všechny dostupná a současně bezpečná.

Pro účast na naší Roadshow stačí pokud podstoupíte preventivní antigenní test na místě vstupu do prostor, testy pro vás máme k dispozici zdarma.  Dále se můžete prokázat u vstupu PCR testem ne starší než 7 dní, antigenním testem ne starší než 72 hodin, dokladem o očkování nejdříve však 14 dní od aplikace druhé dávky, potvrzení o prodělaném onemocnění do 180 dnů.

Dodržujeme zásady bezpečného provozu
účastníků
Smazat

Vyplněním přihlášky na akci souhlasím ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, se svým začleněním do databáze AHR ČR pro účely zasílání obchodních sdělení na registrovaný e-mail, a to v podobě pravidelných aktualizací, informacích o produktech, službách a speciálních nabídek. Všechna osobní data, která jsou vyžadována budou zpracována v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Pořadatel shromažďuje a zpracovává zákazníkem poskytnuté osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Udělený souhlas lze kdykoli odvolat a údaje z databáze nechat odstranit na emailu: zachariasova@ahrcr.cz

Vyplněním přihlášky bere účastník na vědomí a souhlasí s tím, že v případě, že svoji účast nejpozději 7 dní před konáním akce nezruší a na akci se nedostaví, je povinen zaplatit AHR smluvní pokutu v částce 500,- Kč.