Kontakt

zpět
LogoAhrct

Asociace hotelů a restaurací České republiky z.s.
Revoluční 762/13
110 00 Praha 1 - Staré Město

Kontaktní osoba:

Ing. Michaela Pešková, BA (Hons)
+420 236 042 381 +420 773 236 303 peskova@ahrcr.cz
Název akce, místo a datum konání
Jméno účastníka/ků
Název zařízení
E-mail
Telefon
Vaše zpráva
Smazat Odeslat
0.026013135910034 - 166

Array
(
  [0] => SET NAMES utf8
Array
(
)

7.8916549682617E-5
  [1] => SET NAMES utf8
Array
(
)

6.103515625E-5
  [2] => SELECT url, levels FROM core_url_list WHERE levels = ?
Array
(
  [0] => 1
)

0.00015616416931152
  [3] => SELECT id FROM core_menu WHERE url = ?
Array
(
  [0] => kontakt
)

7.2002410888672E-5
  [4] => SELECT id, name, id_sys_module__bind FROM sys_module m LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id WHERE all_pages = 1 OR c.id_core_menu = ? GROUP BY name
Array
(
  [0] => 46
)

8.2969665527344E-5
  [5] => SELECT GetSettings(?, false)
Array
(
  [0] => sys-db
)

0.00032901763916016
  [6] => 
SELECT u.id
FROM core_users u
 INNER JOIN core_users_group g ON g.id = u.id_core_users_group
WHERE username = ? AND u.active = 1 AND g.active = 1 AND confirmed = 1
Array
(
  [0] => 
)

6.6995620727539E-5
  [7] => SELECT url FROM themes WHERE id = ?
Array
(
  [0] => 102
)

8.702278137207E-5
  [8] => SELECT * FROM sys_url_changes WHERE original_url = ?
Array
(
  [0] => kontakt/
)

8.702278137207E-5
  [9] => SELECT * FROM sys_url_changes WHERE original_url = ?
Array
(
  [0] => kontakt/?event=6
)

7.6055526733398E-5
  [10] => 
			SELECT id
			FROM core_menu
			WHERE url = ?
		
Array
(
  [0] => kontakt
)

7.2956085205078E-5
  [11] => 
					SELECT `id`
					FROM `core_menu`
					WHERE `not_login` = '0'
				
Array
(
)

6.8902969360352E-5
  [12] => 
			SELECT id, lang
			FROM sys_langs
			WHERE `default` = '1' AND `group` = ?
			LIMIT 1
		
Array
(
  [0] => web
)

7.3909759521484E-5
  [13] => SELECT id, lang, date, `group` FROM sys_langs WHERE lang = ? AND `group` = ?
Array
(
  [0] => cs
  [1] => web
)

7.1048736572266E-5
  [14] => 
SELECT file, name, description, url, id_parent, `group`, title
FROM core_menu
WHERE id_sys_langs = ? AND url = ?
Array
(
  [0] => 1
  [1] => kontakt
)

8.1062316894531E-5
  [15] => 
			SELECT name
			FROM core_menu
			WHERE ((url = '' OR url IS NULL) AND another_url IS NOT NULL AND another_url != '') AND id_sys_langs = ?
		
Array
(
  [0] => 1
)

7.2002410888672E-5
  [16] => SELECT url, levels FROM core_url_list
Array
(
)

0.00015997886657715
  [17] => 
				SELECT id, id_parent, `group`
				FROM core_menu
				WHERE url = ? 
			
Array
(
  [0] => kontakt
)

7.2956085205078E-5
  [18] => 
				(
					SELECT m.id, m.`order`, m.`group`, m.id_sys_module__bind
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
					WHERE (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1)
						AND m.active = 1
				)
				UNION
				(
					SELECT m.id, m.`order`, m.`group`, m.id_sys_module__bind
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
					WHERE core_menu.url = ?
						AND m.name = 'Menu'
						AND m.active = 1
				)
				ORDER BY `order`
			
Array
(
  [0] => 46
  [1] => kontakt
)

0.00051212310791016
  [19] => 
SELECT id, name, `group`, id_sys_module__bind, url_params
FROM sys_module
WHERE `group` = ?
LIMIT 1
Array
(
  [0] => Menu
)

8.1777572631836E-5
  [20] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = '20'
			
Array
(
)

0.0001070499420166
  [21] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = ''
			
Array
(
)

9.0122222900391E-5
  [22] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Menu
)

6.6995620727539E-5
  [23] => 
SELECT id, name, `group`, id_sys_module__bind, url_params
FROM sys_module
WHERE `group` = ?
LIMIT 1
Array
(
  [0] => Co se povídá
)

7.7009201049805E-5
  [24] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = '26'
			
Array
(
)

0.00010895729064941
  [25] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = ''
			
Array
(
)

8.7976455688477E-5
  [26] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Co se povídá
)

7.4148178100586E-5
  [27] => 
SELECT id, name, `group`, id_sys_module__bind, url_params
FROM sys_module
WHERE `group` = ?
LIMIT 1
Array
(
  [0] => Form
)

8.2969665527344E-5
  [28] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = '21'
			
Array
(
)

9.5844268798828E-5
  [29] => 
				SELECT *
				FROM `sys_module`
				WHERE `id` = ''
			
Array
(
)

8.702278137207E-5
  [30] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Form
)

6.6041946411133E-5
  [31] => 
SELECT `key`, text, html
FROM sys_translate
WHERE id_sys_langs = ? AND id_sys_module IS NULL AND admin = ?
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 0
)

0.00020217895507812
  [32] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00015616416931152
  [33] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.0001521110534668
  [34] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.0095062255859E-5
  [35] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [36] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.1048736572266E-5
  [37] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.6995620727539E-5
  [38] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.3180923461914E-5
  [39] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
Array
(
  [0] => Main
)

7.6055526733398E-5
  [40] => 
				SELECT id, id_parent, `group`
				FROM core_menu
				WHERE url = ? 
			
Array
(
  [0] => kontakt
)

8.702278137207E-5
  [41] => 
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
					WHERE position = ?
						AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1)
						AND m.active = 1
				)
				UNION
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
					WHERE position = ?
						AND core_menu.url = ?
						AND m.name = 'Menu'
						AND m.active = 1
				)
				ORDER BY `order`
			
Array
(
  [0] => Main
  [1] => 46
  [2] => Main
  [3] => kontakt
)

0.0016729831695557
  [42] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Form
)

7.5817108154297E-5
  [43] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00017595291137695
  [44] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00017213821411133
  [45] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.4863433837891E-5
  [46] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.8187713623047E-5
  [47] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.8902969360352E-5
  [48] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.413459777832E-5
  [49] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.7949295043945E-5
  [50] => 
SELECT `key`, text, html
FROM sys_translate
WHERE id_sys_langs = ? AND id_sys_module = ? AND admin = ?
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 21
  [2] => 0
)

0.0001070499420166
  [51] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.0001518726348877
  [52] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00015401840209961
  [53] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.2002410888672E-5
  [54] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [55] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.0095062255859E-5
  [56] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.413459777832E-5
  [57] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.7949295043945E-5
  [58] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.0001530647277832
  [59] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00015401840209961
  [60] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.1048736572266E-5
  [61] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [62] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.7234039306641E-5
  [63] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.7009201049805E-5
  [64] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [65] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.0003199577331543
  [66] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00020909309387207
  [67] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.7990036010742E-5
  [68] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.7962875366211E-5
  [69] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.702278137207E-5
  [70] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.9883804321289E-5
  [71] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.392333984375E-5
  [72] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.0002589225769043
  [73] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00016880035400391
  [74] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.9870223999023E-5
  [75] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

0.00014209747314453
  [76] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.5101852416992E-5
  [77] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.4148178100586E-5
  [78] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.7962875366211E-5
  [79] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00025701522827148
  [80] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00016283988952637
  [81] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.7976455688477E-5
  [82] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.3208084106445E-5
  [83] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.7009201049805E-5
  [84] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.4148178100586E-5
  [85] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.4863433837891E-5
  [86] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00026988983154297
  [87] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00018596649169922
  [88] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.2969665527344E-5
  [89] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.9141387939453E-5
  [90] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.1048736572266E-5
  [91] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.6041946411133E-5
  [92] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.413459777832E-5
  [93] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
Array
(
  [0] => Menu
)

7.4863433837891E-5
  [94] => 
				SELECT id, id_parent, `group`
				FROM core_menu
				WHERE url = ? 
			
Array
(
  [0] => kontakt
)

6.8187713623047E-5
  [95] => 
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
					WHERE position = ?
						AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1)
						AND m.active = 1
				)
				UNION
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
					WHERE position = ?
						AND core_menu.url = ?
						AND m.name = 'Menu'
						AND m.active = 1
				)
				ORDER BY `order`
			
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 46
  [2] => Menu
  [3] => kontakt
)

0.0024471282958984
  [96] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Menu
)

0.00018501281738281
  [97] => SELECT * FROM `mod_menu_settings` WHERE `group` = ?
Array
(
  [0] => Menu
)

0.00011992454528809
  [98] => 
SELECT `id`, `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.1062316894531E-5
  [99] => 
SELECT id
FROM core_menu
WHERE `url` = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5803527832031E-5
  [100] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 46
)

0.00019598007202148
  [101] => 
			SELECT `group`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'kontakt'
		
Array
(
)

0.00010299682617188
  [102] => 
							SELECT `id_parent`
							FROM `core_menu`
							WHERE `id` = ?
								AND id_sys_langs = ?
						
Array
(
  [0] => 46
  [1] => 1
)

9.7990036010742E-5
  [103] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 
)

0.00012016296386719
  [104] => 
							SELECT `id_parent`
							FROM `core_menu`
							WHERE `id` = ?
								AND id_sys_langs = ?
						
Array
(
  [0] => 
  [1] => 1
)

9.7990036010742E-5
  [105] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent IS NULL
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
)

0.00010299682617188
  [106] => 
SELECT COUNT(`id`)
FROM sys_langs
WHERE `group` = ? AND active = 1
Array
(
  [0] => web
)

0.00010204315185547
  [107] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'kontakt'
		
Array
(
)

9.1075897216797E-5
  [108] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ''
			
Array
(
)

7.9154968261719E-5
  [109] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00028300285339355
  [110] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00020003318786621
  [111] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.2983245849609E-5
  [112] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.1075897216797E-5
  [113] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.8930130004883E-5
  [114] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.5115432739258E-5
  [115] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.5830688476562E-5
  [116] => 
SELECT `key`, text, html
FROM sys_translate
WHERE id_sys_langs = ? AND id_sys_module = ? AND admin = ?
Array
(
  [0] => 1
  [1] => 20
  [2] => 0
)

0.00016498565673828
  [117] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00022411346435547
  [118] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00014996528625488
  [119] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.0108642578125E-5
  [120] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.2002410888672E-5
  [121] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.8902969360352E-5
  [122] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [123] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.2942504882812E-5
  [124] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00014996528625488
  [125] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.0001671314239502
  [126] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.1048736572266E-5
  [127] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [128] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.413459777832E-5
  [129] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.3896179199219E-5
  [130] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.5088272094727E-5
  [131] => SELECT id FROM core_modules_positions WHERE position = ?
Array
(
  [0] => Menu
)

9.1075897216797E-5
  [132] => 
				SELECT id, id_parent, `group`
				FROM core_menu
				WHERE url = ? 
			
Array
(
  [0] => kontakt
)

6.9856643676758E-5
  [133] => 
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross as c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
					WHERE position = ?
						AND (c.id_core_menu = ? OR all_pages = 1)
						AND m.active = 1
				)
				UNION
				(
					SELECT m.id, m.`name`, `before`, `after`, m.`group`, m.`logged`, m.`not_logged`, m.`order`, id_sys_module__bind, url_params, type
					FROM sys_module m
						LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN sys_module_positions_cross pc ON pc.id_sys_module = m.id
						LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
					WHERE position = ?
						AND core_menu.url = ?
						AND m.name = 'Menu'
						AND m.active = 1
				)
				ORDER BY `order`
			
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 46
  [2] => Menu
  [3] => kontakt
)

0.0042550563812256
  [134] => 
			SELECT url
			FROM sys_module
				LEFT JOIN sys_module_core_menu_cross c ON c.id_sys_module = sys_module.id
				LEFT JOIN core_menu ON core_menu.id = c.id_core_menu
			WHERE sys_module.`group` = ?
		
Array
(
  [0] => Menu
)

0.00011610984802246
  [135] => SELECT * FROM `mod_menu_settings` WHERE `group` = ?
Array
(
  [0] => Menu
)

8.702278137207E-5
  [136] => 
SELECT `id`, `id_parent`
FROM `core_menu`
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

0.00010299682617188
  [137] => 
SELECT id
FROM core_menu
WHERE `url` = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.4877014160156E-5
  [138] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 46
)

9.0122222900391E-5
  [139] => 
							SELECT `id_parent`
							FROM `core_menu`
							WHERE `id` = ?
								AND id_sys_langs = ?
						
Array
(
  [0] => 46
  [1] => 1
)

8.702278137207E-5
  [140] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent = ?
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
  [3] => 
)

7.4148178100586E-5
  [141] => 
							SELECT `id_parent`
							FROM `core_menu`
							WHERE `id` = ?
								AND id_sys_langs = ?
						
Array
(
  [0] => 
  [1] => 1
)

6.413459777832E-5
  [142] => 
SELECT `id`, `name`, `url`, `id_parent`, id_core_menu__alias , another_url
FROM core_menu
WHERE `group` = ? AND id_sys_langs = ? AND active = ? AND id_parent IS NULL
ORDER BY `order`
Array
(
  [0] => Menu
  [1] => 1
  [2] => 1
)

9.7036361694336E-5
  [143] => 
			SELECT `id`, `id_parent`
			FROM `core_menu`
			WHERE `url` = 'kontakt'
		
Array
(
)

6.7949295043945E-5
  [144] => 
				SELECT `id_parent`
				FROM `core_menu`
				WHERE `id` = ''
			
Array
(
)

6.6995620727539E-5
  [145] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00023293495178223
  [146] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00014996528625488
  [147] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.8930130004883E-5
  [148] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.3221664428711E-5
  [149] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

0.00010490417480469
  [150] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.4890594482422E-5
  [151] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

9.2983245849609E-5
  [152] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00029087066650391
  [153] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00030016899108887
  [154] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.1062316894531E-5
  [155] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.2002410888672E-5
  [156] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

8.7976455688477E-5
  [157] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.9141387939453E-5
  [158] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

6.3180923461914E-5
  [159] => SELECT GetSettings('webname', false)
Array
(
)

0.00018811225891113
  [160] => SELECT GetSettings('googleanalytics', false)
Array
(
)

0.00015377998352051
  [161] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.7009201049805E-5
  [162] => 
SELECT description_text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.2002410888672E-5
  [163] => 
SELECT text
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.0095062255859E-5
  [164] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.6055526733398E-5
  [165] => 
SELECT id_sys_files
FROM core_menu
WHERE url = ? AND id_sys_langs = ?
Array
(
  [0] => kontakt
  [1] => 1
)

7.2956085205078E-5
)